ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอมรายงานว่า วันนี้ (24 กันยายน 2559)  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  

โดย แพทย์หญิงมยุรา  กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ  วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม

เนื่องใน วันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายนทุกปี 

14429463_1476527972363719_701830514_n

แพทย์หญิงมยุรา กล่าวสดุดีว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปรีชาญาณหยั่งเห็นการณ์ไกลว่าความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ชาติและความผาสุกของพสกนิกร  มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง

ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย สติปัญญาและทรัพย์สินส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้าหาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคง เท่าเทียมนานาอารยประเทศ

รวมทั้งทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การแพทย์การสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาราษฎร์

14454540_1476528592363657_1096348871_n

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วยและผู้ด้อยโอกาส  จนเป็นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานามสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่า “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ  อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ 

เรื่องน่าสนใจ