ที่มา: bangkokbiznews.com

วันสุขภาพจิตโลก ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม เป็นวันสากลสำหรับการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตทั่วโลกการตระหนักรู้และการต่อต้านการตีตราทางสังคม มีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี 1992 จากการริเริ่มของ World Federation for Mental Health ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพจิตระดับโลกที่มีสมาชิกและผู้ติดต่อในกว่า 150 ประเทศ

วันสุขภาพจิตโลก

วันสุขภาพจิตโลก กับความสำคัญของสุขภาพจิต ที่ทุกคนต้องใส่ใจ

เป็นการริเริ่มของรองเลขาธิการ Richard Hunter ในปีแรกที่มีการเฉลิมฉลองนั้นยังไม่มีธีมงาน และไม่มีหัวข้อเป้าหมายการรณรงค์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ มีเพียงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพจิต และการให้ความรู้แก่สาธารณชนเท่านั้น ต่อมาในปี 1994 มีการเฉลิมฉลองวันสุขภาพจิตโลกโดยใช้ธีมงานเป็นครั้งแรก ตามคำแนะนำของเลขาธิการ Eugene Brody ในเวลานั้น โดยหัวข้อธีมดังกล่าวก็คือ “การปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพจิตทั่วโลก”

วันสุขภาพจิตโลก
ภาพจาก healthpolicy-watch.news

ต่อมาวันสุขภาพจิตโลกได้รับการสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างความตระหนักในประเด็นสุขภาพจิต ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคมทั่วโลก องค์การอนามัยโลกยังให้การสนับสนุนการพัฒนาสื่อทางเทคนิคและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ความรู้ขยายออกไปในวงกว้างให้มากขึ้น


วันสุขภาพจิตโลกในปีนี้ (10 ตุลาคม) ทาง WHO ระบุว่า เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีความท้าทายมากมายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก ที่ต้องดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในสถานการณ์ที่ยากลำบาก รวมถึงประชาชนวัยทำงานทั่วไปก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นกัน เพราะเป็นการไปทำงานด้วยความกลัวที่จะนำโรค โควิด-19 กลับบ้านไปด้วย ส่วนนักเรียนนักศึกษาเอง ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนจากที่บ้าน อีกทั้งกลุ่มคนผู้ใช้แรงงานและผู้คนอีกจำนวนมากที่ตกอยู่ในความยากจนหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมด้านมนุษยธรรมที่เปราะบาง และได้รับการคุ้มครองที่จำกัดอย่างยิ่งจาก COVID-19 และโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตหลายคน ในช่วงวิกฤติโควิดครั้งนี้ทำให้พวกเขาต้องประสบปัญหาการถูกแยกห่างจากสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

…………………………………………………………………………

สำหรับประเทศไทยเอง ก็มีการจัดกิจกรรมใน “วันสุขภาพจิตโลก” เช่นกัน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและโรคภัยต่างๆ เกี่ยวกับจิตใจของคนไทย โดยกรมสุขภาพจิตได้มีการจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2563 World Mental Health Day 2020 กิจกรรมภายในงานมีทั้งการลงนามความร่วมมือการทำงานเพื่อเฝ้าระวังและเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์ / การเสวนา บ้านพลังใจ เพราะบ้านเป็นพลังของใจ / ME Talk ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน เป็นเวทีทอล์คโชว์เรื่องสุขภาพจิต โดยมีจิตแพทย์ นางงาม นักเคลื่อนไหวอิสระ และเหล่าคนดัง มาร่วมสร้างพลังใจให้คนไทยเข้มแข็ง เป็นต้น

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

เรื่องน่าสนใจ