เนื้อหาโดย Dodeden.com

ก่อนจะออกวิ่งและเลือกสนาม การทําความเข้าใจระยะที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้คุณสาวๆ พัฒนาตัวเอง แบบมีทิศทาง มีเป้าหมาย และสนุกสนานมากขึ้น รวมถึงบาดเจ็บน้อยลง

Marathon (42 .195 กิโลเมตร)
นักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ฝึกฝนตัวเองในระยะทางสั้นๆ ก่อน แล้วจึงค่อยปรับระยะมากขึ้น และที่สุดก็ก้าวสู่สนามมาราธอน ค่อยๆ เรียนรู้และฝึกซ้อมอย่างถูกต้อง ก่อนพาสองขาไปสัมผัสสนามจริง จะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลง

Half Marathon (21.1 กิโลเมตร)
ฮาล์ฟมาราธอน ก็คือครึ่งหนึ่งของระยะมาราธอน ก่อนจะลงสนามในระยะนี้ นักวิ่งควรผ่านการฝึกฝนเพื่อปรับระยะการวิ่งอย่างถูกต้องเช่นกัน การกระโดดลงสนามตามคํายุโดยไม่ฝึกฝนเลยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

Mini Marathon (ประมาณ 10 กิโลเมตร)
สนามในเมืองไทยส่วนใหญ่มักจะมีระยะทางครึ่งหนึ่งของฮาล์ฟมาราธอนด้วย หากคุณสาวๆ เคยซ้อมวิ่ง
ในสวนสาธารณะแบบต่อเนื่อง จนเริ่มเห็นสมรรถภาพ ของร่างกาย การวิ่งในระยะทางนี้จะทําให้คุณสนุกมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณควรเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ วอร์มร่างกายก่อนวิ่ง และวิธีการคูลดาวน์อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ยังมีระยะอื่นๆ อย่าง ultra-marathon ซึ่งหมายถึงระยะที่ยาวกว่ามาราธอน บางสนามจัดการแข่งขันวิ่ง 70 กิโลเมตร หรือ 100 กิโลเมตร ส่วนประเภทของการวิ่งก็แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ นันคือ Road Races คือการวิ่งในถนนทางเรียบทั่วไป และ fill Trail Races เป็นการวิ่งในสนามที่เป็นป่าเขา ซึ่งท้าทายและสนุกมากขึ้น

เรื่องน่าสนใจ