6611194_s

เมื่อตัดสินใจว่าจะเข้ารับการเสริมเต้านมแน่นอนแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้การผ่าตัดครั้งนี้ได้ผลอย่างใจหวัง และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

1. การเลือกศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด

คุณหมอเจ้าของไข้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในการผ่าตัด เนื่องจากศัลยกรรมตกแต่งเป็นงานฝีมือและงานศิลปะบน เนื้อหนังของมนุษย์ ผลงานจะออกมาอย่างไรขึ้นกับแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นสําคัญ ดังนั้นการเลือกศัลยแพทย์จึงเป็นส่วนที่ควรให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้


1. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง: นอกจากใบประกอบโรคศิลปะซึ่งแสดงถึงการผ่านมาตรฐานการเป็นแพทย์ในประเทศไทยแล้ว ศัลยแพทย์ที่จะเลือกควรได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย โดยจะดูได้จากใบวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรนี้จะต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝนเรื่องความรู้เฉพาะทางในการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง หลังจากเรียนจบแพทย์แล้วเป็นเวลา 5-6 ปีด้วยกัน ต้องผ่าน การสอบวัดความรู้จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งจากทั่วประเทศ ทั้งแบบข้อเขียนและการประเมินการตัดสินใจแบบตัวต่อตัว

(สามารถตรวจสอบรายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่งได้ที่เว็บไซต์สมาคม ศัลยแพทย์ ตกแต่งแห่งประเทศไทยhttp://www.plasticsurgery.or.th/ หรือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยhttp://www.surgery.or.th/)

2. ผลงาน: อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าศัลยกรรมตกแต่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งสามารถขอดูผลงานเก่าๆ ของศัลยแพทย์เหล่านั้นได้ โดยขอดูตัวอย่างภาพผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วจากคุณหมอ หรือสอบถามจากผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่

3. คุณธรรมและจริยธรรม: ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีจะต้องตั้งอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมดํารงตนเป็นต้นแบบแก่สังคม

2. เลือกสถานพยาบาล

สถานพยาบาลที่เข้ารับการผ่าตัดเสริมเต้านมควรเป็นสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการผ่าตัด การดมยาสลบ และการกู้ชีพ รวมไปถึงมาตรฐานในเรื่องความสะอาดด้วย ดังนั้นสถานที่ที่จะเลือกเข้ารับการผ่าตัดเสริมเต้านมจึงควรเป็นโรงพยาบาล หรือคลินิกที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

3. เลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม

ซิลิโคนเสริมเต้านมเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดและตัดสินใจ คุณผู้หญิงควรศึกษาหาความรู้และปรึกษาหารือกับศัลยแพทย์ตกแต่งให้เข้าใจ เพื่อจะได้เลือกซิลิโคนที่เหมาะสมกับตนเองได้ เนื่องจากซิลิโคนเสริมเต้านมนั้นมีหลายแบบ แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยควรพิจารณา ได้แก่

– คุณภาพ : ควรเลือกซิลิโคนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา

– ชนิด : ถุงซิลิโคนแบบเติมน้ําเกลือ หรือแบบเติมซิลิโคนเหลว

– ขนาด : ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

– รูปร่าง : ถุงซิลิโคนรูปครึ่งทรงกลม หรือถุงซิลิโคนรูปหยดน้ํา

– ผิว : ถุงซิลิโคนผิวเรียบ หรือถุงซิลิโคนผิวทราย

นายแพทย์กิดากร กิระนันทวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มา ไทยรัฐ

เรื่องน่าสนใจ