ที่มา: Thairath Online

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2559 ที่รัฐสภา พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่…) พ.ศ….  กล่าวถึงกรณีเครือข่ายพลเมืองเน็ตและองค์กรนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล) ยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 3 แสนชื่อ ให้ สนช.ลงมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในวาระ 2 และ 3 วันที่ 16 ธ.ค.ว่า ยืนยันว่า กมธ.พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้มีความชัดเจน และรัดกุมมากขึ้นกว่าร่างที่ส่งมาในวาระรับหลักการ เนื้อหาที่แก้ไขมีความชัดเจนมากขึ้น แต่สิ่งที่ภาคประชาชนกังวล เพราะเข้าใจผิดว่าจะนำเรื่องซิงเกิลเกตเวย์มารวมอยู่ในกฎหมายนี้ ทั้งที่ข้อเท็จจริงร่าง  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่ได้นำเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะเรื่องซิงเกิลเกตเวย์จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง แยกออกจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

สมาชิก สนช.กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีระบุว่า ความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศในร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นการกำหนดนิยามที่กว้างมากนั้น ผู้ที่จะใช้ดุลยพินิจตีความว่า เรื่องใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศและศีลธรรมอันดี คือศาล ไม่ใช่ดุลยพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 คน ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะทำหน้าที่เพียงส่งเรื่องที่เห็นว่า น่าจะเข้าข่ายขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือศีลธรรมอันดีไปให้รัฐมนตรีพิจารณาเพื่อส่งเรื่องต่อไปให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดในขั้นสุดท้าย ขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะให้อำนาจมากมายแก่เจ้าหน้าที่จนเกินเหตุ

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ