ที่มา: voicetv

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ยืนยันพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 3-15 กุมภาพันธ์นี้

01

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง คาดช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 3-15 กุมภาพันธ์นี้ จะมีผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 หรือประมาณ 1,277,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.28 มีเที่ยวบิน 8,759 เที่ยวบิน ทั้งนี้หากเป็นผู้โดยสารเฉลี่ยจะอยู่ที่ 99,600 คนต่อวัน เที่ยวบิน 690 เที่ยวบิน

อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลามาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตค่อนข้างหนาแน่น และอาจจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

เรื่องน่าสนใจ