กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรม ‘สวยใส…อย่างปลอดภัย’ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวเกี่ยวกับการเสริมความงาม

890640

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมสถานเสริมความงามย่านมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษา ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารสังเคราะห์เสริมความงามที่ไม่ได้รับอนุญาต

เนื่องจากปัจจุบัน นิสิตนักศึกษา นิยมใช้บริการหมอกระเป๋า ซึ่งมีราคาถูกและสะดวก หรือหลงเชื่อโปรโมชั่นของสถานเสริมความงาม ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดรูปหน้าไม่พึงประสงค์ หรือถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากอาการแพ้อย่างรุนแรง

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สังคมไทยยอมรับการเสริมความงามมากขึ้น แต่ก่อนใช้บริการ ควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ทั้งผู้ให้บริการและสถานที่

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมนำร่องขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปสู่การตัดสินใจใช้บริการอย่างปลอดภัย

หากพบสถานเสริมความงาม หรือแพทย์ที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางเว็บไซต์สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ www.mrd.go.th/mrdonline2014 หรือสายด่วนกรมสนุบสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 092-403-7007

เรื่องน่าสนใจ