วันที่ 28 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคม นักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.โดยมี พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัล และโล่เกียรติยศ ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ทั้งนี้มีองค์กรดีเด่นเข้ารับรางวัล 29 องค์กร นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นเข้ารับรางวัล 25 รางวัล นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่นรับรางวัล 21 รางวัล และโล่เกียรติยศอีก 9 รางวัล รวม 84 รางวัล

 

 

บรรยากาศในงานแถลงข่าวมีอุปนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตัวแทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ เหล่าศิลปิน นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมงาน อาทิ ชัยชนะ บุญณะโชติ ศิลปินแห่งชาติ, ศิลปิน BNK 48 เนย-กานต์ธีรา, โมบายล์-พิมรภัส, แก้ว-ณัฐรุจา, หมอแล็บแพนด้า-ภาคภูมิ เดชหัสดิน, เอ็ม-ธเนศ เหลืองวรชาติกุล, นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, นุ่น-ณัชชานันท์ พีระณรงค์ ฯลฯ

 

 

 

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง และโล่เกียรติยศ หลักเกณฑ์ใหญ่ๆ ในการพิจารณา คือ จะต้องเป็นคนที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนที่จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ จะต้องเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคนประกอบอาชีพนี้

นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การมอบรางวัลเหมือนเป็นการให้กำลังใจ ศิลปิน นักแสดง คนบันเทิง หรือคนที่ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำงานให้มีคุณภาพ และเป็นสื่อกลางของคนไทยต่อไป

 

 

 

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ