วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดเพิ่ม 777 ราย ยอดรวม 12,907 รายโดยในจำนวนดังกล่าว พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 759 ราย จำแนกเป็นคนไทย 92 ราย และคนต่างด้าว 667 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 18 ราย จำแนกเป็นคนไทย 8 ราย และคนต่างด้าว 10 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 12,907 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,031 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 10,876 ราย

 

สมุทรสาคร

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่


โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

ป้ายกำกับ: | |

เรื่องน่าสนใจ