ที่มา: Voice TV

เปิดตัวพื้นที่สีเขียวใหม่บนดาดฟ้าของอาคารสยามสแควร์วัน โดยใช้ชื่อว่า สยามกรีนสกาย โดยนับเป็น Public Space ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเจ้าของพื้นที่สยามสแควร์และศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เปิดตัวพื้นที่สีเขียวใหม่บนดาดฟ้าของอาคารสยามสแควร์วัน โดยใช้ชื่อว่า สยามกรีนสกาย โดยนับเป็น Public Space ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

14-05

 

ความพิเศษของ สยามกรีนสกาย ไม่ใช่แค่การเป็นสวนลอยฟ้า หรือพื้นที่สีเขียว ที่ได้รับการออกแบบให้ลงตัวตามภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดการตกแต่งด้วยการปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับใจกลางเมืองเท่านั้น แต่ความพิเศษจริงๆ คือพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ในแปลง ล้วนเป็นผักสวนครัว พืชสมุนไพร พืชไร่ต่างๆ  เนื่องจาก เจ้าของโครงการต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรกรรมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่กลางใจเมืองด้วย

ปีล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 40 ของโลก และนับเป็นอับดับที่ 1 ในเอเชีย  โดยเกณฑ์การจัดอันดับไม่ได้วัดจากปริมาณพื้นที่สีเขียว แต่ยังรวมถึงนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน  การลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการมีพื้นที่เปิดโล่ง

การแปลงพื้นที่ดาดฟ้าอาคาร (โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่พานิชยกรรมราคาแพง) ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว  ก็จะเป็นตัวอย่างขององค์กรอื่นๆด้วย ในการใช้งานพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวคนไม้คนละมือ เพื่อเมืองของเรา

https://www.youtube.com/watch?v=PAIGQlP1Eh0

เรื่องน่าสนใจ