ที่มา: voicetv

เช้าวันนี้ (18 ม.ค.) ประชาชนประทับใจ ภาพปรากฏการณ์ทะเลหมอก ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งหาชมได้ยาก 

01

เช้านี้ในพื้นที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอก ซึ่งเกิดขึ้นยาก แต่จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิลดลงเหลือ 19 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดทะเลหมอกปกคลุมพื้น ส่งผลให้พื้นที่ทุ่งนาในพื้นที่ตำบลวังจิก ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างเต็มไปด้วยหมอกปกคลุม แต่หมอกที่มีจำนวนมากก็เป็นอุปสรรค์ในการสัญจร เนื่องจากหมอกปกคลุมถนนจนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ปกติเกิดขึ้นยาก แม้จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง แต่อุณหภูมิก็จะไม่ลดต่ำนัก ประกอบกับพื้นที่เป็นพื้นที่ราบต่ำไม่มีภูเขาสลับซับซ้อน ดังนั้นการเกิดทะเลหมอกครั้งนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

เรื่องน่าสนใจ