ที่มา: Posttoday

เร็วๆ นี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาด (The Centers for Disease Control and Prevention) ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ผลสำรวจว่าด้วย “พฤติกรรมทางเพศ ความสนใจทางเพศ และวิถีเรื่องเพศของประชาชนอายุ 18-44 ปีในสหรัฐฯ” โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหญิงและชายจำนวนกว่า 9,175 รายทั่วทั้งสหรัฐฯ ตลอดปี 2011-2013 ที่ผ่านมา โดยมีรายงานที่น่าสนใจคือ  ชายหรือหญิงที่มีรสนิยมต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าพวก”ชายจริง หญิงแท้” (Straight) บางครั้งพยายามต้องลองมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันด้วยเช่นกัน 

Depositphotos_13155709_m-2015

รายงานระบุว่าร้อยละ 12.6 ของผู้หญิงแท้ และร้อยละ 2.8 ของผู้ชายแท้นั้นยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์ทางเพศกับกลุ่มคนเพศเดียวกันมาก่อน ขณะที่ร้อยละ 89.7 ของผู้หญิง และร้อยละ 67.9 ของผู้ชายที่มีเป็นเกย์ (Gay) หรือไบเซ็กชวล (Bisexual) นั้นก็ยอมรับเคยมีประสบการณ์ทางเพศกับกลุ่มคนเพศตรงข้ามเช่นกัน ทั้งนี้ ผลสำรวจยังระบุว่ามีหญิงแท้ร้อยละ 92.1 และชายแท้ร้อยละ 81 เท่านั้นที่ยืนกรานว่าตัวเองจะมีความรู้สึกสนใจต่อเพศตรงข้ามเท่านั้น

เรื่องน่าสนใจ