สั่งสอบเนื้อหาทีวีอวดอ้างศัลยกรรม เร่งสร้างมาตรฐานปลอดภัย


8943601_s

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีรายการโทรทัศน์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเสริมความงาม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ที่เข้าร่วมรายการให้เป็นคนใหม่ ด้วยการศัลยกรรมวิธีต่างๆ ว่าเข้าข่ายการโฆษณาอวดอ้างเกินจริง และผิดจริยธรรมทางวิชาชีพหรือไม่ว่า คงต้องพิจารณารูปแบบรายการก่อนว่า มีการกระทำผิดโดยการโฆษณาเกินจริง เพื่ออวดอ้างหรือไม่ หรือมีการโฆษณากระตุ้นการขายด้วยการลดราคา แจก แถม หรือไม่ ซึ่งหากเข้าข่ายดังกล่าวก็จะถือว่าต้องพิจารณาเรื่องความผิดต่อไป นพ.สัมพันธ์กล่าวต่อว่า เรื่องดังกล่าวแม้ว่าไม่มีความผิด แต่คงต้องมีการสร้างวาระทางสังคมว่าเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่ หรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทัศนคติทางสังคมในการยอมรับตัวตนของกันและกันที่แค่รูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งปัจจุบันพบว่า กระแสความนิยมการทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องนั้น เป็นเหมือนกันทั่วโลกที่อัตราการทำศัลยกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าจากตัวตนภายในตนเองด้วย นพ.สัมพันธ์กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อกระแสการทำศัลยกรรมเติบโตมากขึ้น คือ การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย และการสร้างกรอบกติกาเพื่อ ให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ และพบว่าเกิดผลกระทบต่อประชาชนขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องหาทางแก้ไขและจัดการให้หมดไป ส่วนสิ่งที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์แล้ว ก็ต้องส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้แพทยสภาและราชวิทยาลัยแพทย์ฯ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ได้ร่วมกันวางแนวทางเพื่อพัฒนาหลักสูตร เชื่อว่าจะเกิดหลักสูตรที่ชัดเจน และทำให้เกิดมาตรฐานในอนาคตได้เร็วๆ นี้

 

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวสด

เรื่องน่าสนใจ