ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

สสจ.ชัยนาท เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อจัดฟันเถื่อน ย้ำ ต้องรับบริการทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ชี้ หากเครื่องมือไม่สะอาด ไร้มาตรฐาน อาจเป็นวัณโรค ไวรัสตับอักเสบ หนักสุดติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต

EyWwB5WU57MYnKOuXoexZY3qo53KONYyJefktN8qzAhCdA9LnURQ9o

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 58 นพ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จากกรณีการโฆษณารับทำรีเทนเนอร์ และการให้บริการจัดฟันแฟชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายในขณะนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน ขอเน้นย้ำว่า ผู้ที่ต้องการจะกระทำการรักษากับอวัยวะในช่องปากนั้น จะต้องรับบริการจากทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เพราะถ้ากระบวนการรักษาทางทันตกรรม หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำทันตกรรมไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาด และไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธี จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และจากร่างกายผู้รับบริการคนหนึ่งไปสู่ร่างกายผู้รับบริการคนอื่นๆ อาทิ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ จนไปถึงการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอให้ประชาชนที่ต้องการรับบริการด้านทันตกรรม เลือกรับบริการจากทันตแพทย์ และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น โดยสามารถสังเกตได้จากหลักฐานต่างๆ เช่น มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลัก ติดไว้หน้าคลินิก มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล มีการแสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน มีแผ่นป้ายสีน้ำเงินแสดงรูปถ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ

นอกจากนี้ สถานพยาบาลหรือคลินิก จะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากหมอเถื่อน หมอกระเป๋าที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม หากมีผู้ให้บริการรักษาที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 หากประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือพบสถานพยาบาลและหมอเถื่อน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เว็บไซต์ สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ (http://www.mrd.go.th/mrdonline2014) หรือแจ้งกับทางสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด.

เรื่องน่าสนใจ