ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่  ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก  สมัยที่ 70  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยนายแพทย์เทดรอส แอดฮานอม ( Dr. Tedros Adhanom ) ผู้แทนจากประเทศเอธิโอเปีย

ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประเทศสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 187 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนที่ 8 ต่อจากแพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยได้กล่าวแสดงความยินดีที่ชนะการเลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ และพร้อมร่วมทำงานกับนายเทดรอสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การอนามัยโลก

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ได้ใช้โอกาสนี้ กล่าวอำลา และขอบคุณแพทย์หญิงมากาเรต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคนปัจจุบัน ที่กำลังจะหมดวาระลง รู้สึกชื่นชมในความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของแพทย์หญิงมากาเร็ต ชาน ในการสร้างความสมดุลระหว่างการเมือง และความมั่นคงของสุขภาพโลก

โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน สามารถระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสำเร็จภายใน 2 ปี พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของเธอ

รวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาคมโลกในการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ( health equity ) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

“แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน เสมือนเป็นทรัพย์สมบัติที่ค่าที่สุดของวงการสุขภาพโลก จากการเป็นผู้นำองค์การอนามัยโลกที่มีประสบการณ์สะสมมาอย่างยาวนาน และอวยพรให้แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชานมีสุขภาพดีและมีความสุขในวัยเกษียณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สมัคร 3 คนในรอบสุดท้ายของการคัดเลือก ได้แก่ นายแพทย์เทดรอส แอดฮานอม ( Dr. Tedros Adhanom ) จากประเทศเอธิโอเปีย แพทย์หญิงซาเนีย นิสตาร์ ( Dr. Sania Nishtar ) จากปากีสถาน และนายแพทย์เดวิด นาบาร์โร (Dr. David Nabarro) จากสหราชอาณาจักร การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ 5 ชั่วโมง

 

เรื่องน่าสนใจ