ที่มา: tnnthailand

สธ.ผุดนโยบายดูแลสุขภาพช่องปากปชช.ทุกกลุ่มวัย ตั้งเป้าปี 60 ลดฟันผุในเด็กอายุ3,12ปีจาก57%เหลือ50%

039910

วันนี้(16 ม.ค.59) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมและมอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภาว่า สธ.มีนโยบายการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยตั้งเป้าในปี 2560 ลดฟันผุทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ในเด็กอายุ 3 และ 12 ปี จาก 57% ให้เหลือ 50% พร้อมเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู จาก 20% เป็น 40% เพิ่มบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศให้ได้ 55%

โดยได้เร่งดำเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ แม่และเด็ก ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันในคลินิกเด็กดี ตรวจสุขภาพฟันตั้งแต่ระดับ ป.1ปรับสภาพแวดล้อมล้อมในโรงเรียน เป็นโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และเปลี่ยนอาหารว่างจากขนมเป็นผลไม้ ร่วมกับการเคลือบหลุมร่องฟันและการทาฟลูออไรด์ ส่วนในชมรมผู้สูงอายุให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองและครอบครัว สอนการแปรงฟันสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้จัดตั้งคลินิกเชี่ยวชาญทางทันตกรรมในแต่ละภาค ดูแล 4 กลุ่มโรค คือ กลุ่มมะเร็งช่องปาก กลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มเด็กมีโรคประจำตัวที่ซับซ้อนต้องใช้ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษา ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มผู้สูงอายุ

ด้านทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภา สนับสนุนการพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ซึ่งระยะแรกจะมุ่งเน้น รพ.ในสังกัด สธ.และเตรียมขยายสู่ รพ.รัฐสังกัดอื่นและเอกชน เพื่อพัฒนาระบบบริการทันตกรรมต่อไป

เรื่องน่าสนใจ