ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 19 พฤษภาคม 2560 )  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ได้เข้าพบและปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับ ทางออกการขอตำแหน่งข้าราชการใหม่ ให้กับพยาบาลลูกจ้างที่ยังรอการบรรจุ

ซึ่งท่านรองนายกฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพแก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

จึงได้เห็นชอบให้มีการทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามที่รมว.สธ.เสนอ และได้ประชุม คปร. เพื่อให้มีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อวานนี้ (18 พฤษภาคม 2560) ซึ่ง คปร.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนข้อเสนอในการขออัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 8,792 ตำแหน่ง


โดยมีเงื่อนไขให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงประสิทธิภาพ และทำแผนกำลังคน เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว ซึ่งตนได้กำชับให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามเงื่อนไขของ คปร. ดังกล่าว

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ยังขาดแคลนกำลังคน โดยเฉพาะพยาบาล เป็นปัญหาวิกฤตเร่งด่วน ต้องได้รับการแก้ไขภาวะสมองไหลที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงไม่สามารถขยายบริการที่จำเป็นรองรับประชาชนได้ และ พิจารณาถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

หากไม่สามารถรักษาพยาบาลไว้ในระบบจะเป็นปัญหารุนแรงในอนาคต ได้แก้ไขปัญหา 2 แนวทางพร้อมกัน คือการขอกำหนดตำแหน่งพยาบาลเพิ่มใหม่ในครั้งนี้ และแนวทางที่บรรลุผลสำเร็จไปแล้วคือการทำให้พยาบาลมีความก้าวหน้า และแก้ไขเยียวยาให้เงินเดือนไม่ตัน

ส่วนการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน ให้ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของพยาบาล เช่น การใช้ผู้ช่วยพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย เป็นต้น

“ขอย้ำว่า การบรรจุพยาบาลในครั้งนี้ ท่านนายกเข้าใจถึงความจำเป็นในการขอเพิ่มตำแหน่งข้าราชการพยาบาล โดยใช้อัตราว่างของกระทรวงฯ 2,200 คน บวกกับที่ขอใหม่ 8,792 คน บรรจุใน 3 ปี ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เป็นการยืนยันว่าเป็นการบรรจุครั้งใหญ่มากของพยาบาล ซึ่งทำให้การรอบรรจุสามารถหมุนได้ใน 3 ปี ( ปีงบประมาณ2560-2562 ) และ คิดว่าในอนาคตการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการจะมีปัญหาน้อยลง

เพราะได้มองไปข้างหน้าแล้วว่าตำแหน่งเกษียณ และการเพิ่มใหม่สมดุลกันพอดี จะเพิ่มใหม่ก็ไม่มาก จะใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงาน และพยายามจะลดทอนงานของพยาบาล โดยจัดผู้ช่วยพยาบาลให้ทำงานแทน ซึ่งตอนนี้กระทรวงก็ได้ดำเนินการแล้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

ขณะที่ผู้บริหารของ กระทรวงสาธารณสุข ท่านหนึ่ง ระบุว่า เรื่องอัตรากำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข  เกิดจากระบบที่สั่งสมไว้นานมากแล้ว ซึ่งพบว่าอัตรากำลังคนมีเยอะมาก แต่ที่ไม่ได้ปล่อย หรือ แจ้งตัวเลขให้ทาง ก.พ.ทราบ เพราะมีการกั๊กตำแหน่งไว้ให้คนที่ต้องการจะขึ้นสู่ซีที่สูง โดยเฉพาะตำแหน่งเกษียณ และ การลาออกในแต่ละปี จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เพราะทาง ก.พ.ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลชัดเจน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขที่ระบบมากกว่า 

ภาพจาก GMM 25

เรื่องน่าสนใจ