ที่มา: สำนักสารนิเทศ

สาธารณะสุข ออกประกาศเพิ่มเติม ให้เตรียมรับสถานการณ์หลังพี่น้องชาวมุสลิม ที่จะบินกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งสถานการณ์ “ไวรัสเมอร์ส” ทั่วโลกขณะนี้พบ ผู้ป่วย 1,338 ราย เสียชีวิต 475 ราย ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อ และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

207978

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมวอร์รูม และให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศฯ ให้สถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติ เมื่อมีผู้ป่วยสงสัยต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสุขทันที ห้ามปฏิเสธการรับผู้ป่วย และถ้าต้องส่งต่อเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลอื่น

ห้ามส่งผู้ป่วยเดินทางไปเองด้วยรถสาธารณะ ให้ส่งด้วยรถพยาบาลที่มีการป้องกันการติดเชื้อแล้วนั้น ในวันนี้จะออกประกาศเพิ่มเติมในเรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชน เมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคแล้วป่วยเป็นไข้ ไอ และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไข้ ไอที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายโรคในประเทศ

นอกจากนี้ ขณะนี้มีนักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทยอยเดินทางกลับบ้านช่วงถือศีลอดและเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล และติดตามดูแลเฝ้าระวังโรค นักเรียนไทยทุกคนเมื่อกลับถึงประเทศไทย ในระบบเดียวกับการเฝ้าระวังโรคแก่ผู้แสวงบุญที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชาวโอมานที่รักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร วันนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ รับประทานอาหารได้ ส่วนผู้สัมผัสที่เป็นญาติ 3 คนอาการปกติและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอาการปกติทุกราย

EyWwB5WU57MYnKOuXxvemriU2nP14h9O3vz5ExXDkXeQ1CnhfQomrS

ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมามีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้เดินทางจากประเทศที่มีรายงานการเกิดโรคเมอร์สเข้ามาทั้งหมด 72 ราย ในจำนวนนี้มาจากเกาหลีใต้ 46 ราย จากตะวันออกกลาง 26 ราย สำหรับในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรครวม 14 ราย จากเกาหลีใต้ 11 ราย จากตะวันออกกลาง 3 ราย ทุกรายได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ขณะนี้ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 จำนวน 29,345 คน พบผู้มีไข้ 4 คน ไม่ได้เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งเมอร์สและอีโบลา มีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดตามอาการตามระบบการเฝ้าระวัง

ประชาชนคนไทยทั่วไปในประเทศไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเมอร์ส ยกเว้นผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาด สำหรับประชาชนทั่วไปมีข้อปฏิบัติดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม
  2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่
  3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หากมีอาการดังกล่าวภายใน 14 วัน ให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
  4. ประชาชนที่ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากมีไข้ ไอ ไม่ต้องกังวล ไปพบแพทย์เพื่อรักษาหรือโทรปรึกษา สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊ค “ไทยสู้เมอร์ส”

เรื่องน่าสนใจ