สารตกค้างจากบุหรี่ ภัยเงียบรอวันส่งผลร้าย ต่อคนที่ไม่ได้สูบ เชื่อว่าหลายคน ต้องเคยมีประสบการณ์เดินเข้าไปในห้องพักโรงแรม หรือเข้าไปในรถแท็กซี่แล้วได้กลิ่นบุหรี่ที่ตกค้างอยู่ภายใน ไม่ใช่กลิ่นบุหรี่ประเภทที่เพิ่งมีใครสูบทิ้งไว้ก่อนหน้า และยังไม่จางหายไป หากแต่เป็นเหมือนกลิ่นบุหรี่ที่ฟังอยู่กับพื้นผิวภายใน และเราสามารถรับกลิ่นได้ กลิ่นแบบนี้นี่เองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงการมีอยู่ของ “ควันบุหรี่มือสาม” ในสถานที่นั้นๆ

 

สารตกค้างจากบุหรี่

 

สารตกค้างจากบุหรี่ ภัยเงียบรอวันส่งผลร้าย ต่อคนที่ไม่ได้สูบ

และเมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการวิจัย ศึกษาเกี่ยวกับการตกค้างของควันบุหรี่มือสาม และอันตรายของสารตกค้างจากการสูบบุหรี่ประเภทนี้ อีกทั้งยังได้ตรวจสอบให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลยว่าหลังจากที่มีใครได้สูบบุหรี่เป็น คนสุดท้ายในห้องไปแล้วเป็นเวลานานเท่าใดที่ควันบุหรี่มือสามยังคงตกค้างอยู่ในที่แห่งนั้น และนานเพียงไรที่สารตกค้างอยู่สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนที่ไปถูกสัมผัสกับ สิ่งตกค้างที่มีชื่อว่า ควันบุหรี่มือสาม

จากผลการศึกษาพบว่า อนุภาคพิษจากควันบุหรี่ในลักษณะนี้ สามารถเป็นอันตรายต่อคนที่ถูกสัมผัสเข้าไปในร่างกายได้ แม้นานถึง 18 ชั่วโมงให้หลัง จากที่มีคนสูบบุหรี่คนสุดท้ายพ่นควันทิ้งไว้ และที่น่าเป็นห่วงมากประการหนึ่งคือ อนุภาคพิษจากควันบุหรี่นี้ ไม่เพียงแต่จะสามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ทางการสัมผัสโดยตรงอย่างทางผิวหนังและเนื้อเยื่อร่างกายเท่านั้น หากแต่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากทางเดินหายใจได้อีกต่างหาก

 

สารตกค้างจากบุหรี่

 

มีผู้สูบบุหรี่จํานวนมาก ที่รู้ว่าควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อร่างกาย คนเหล่านี้จึงระวังกันมากขึ้น แต่คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ หารู้ไม่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยเลย ในห้วงเวลาแค่สัก 2 ชั่วโมง หลังจากนั้น สารพิษตกค้างจากการสูบบุหรี่ยังสามารถก่ออันตรายต่อร่างกายคน ผ่านทางการสูดดมได้ในอัตราก่ออันตรายสูงถึง 60%

สารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่นั้น สามารถทําปฏิกิริยากับโอโซน จนทําให้เกิดอนุภาคขนาดเล็กมากๆ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากด้วยเช่นกัน อนุภาคลักษณะนี้เรียกว่า ควันบุหรี่มือสาม ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายทางพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกายมนุษย์เราได้ เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง หรือเข้าไป ทางระบบทางเดินอาหาร 

………………………………………………………………….

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่ และไม่อยู่ใกล้เขตสูบบุหรี่ อย่าลืมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจด้วย

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ