สารพัดของหวาน เค้ก คุกกี้ ของขวัญที่ผู้คนนิยมมอบให้กัน ในทุกเทศกาล และด้วยรสชาติที่อร่อยถูกใจอาจทําให้ หลายๆ คนเพลิดเพลินกับการกินขนมหวานเหล่านี้ ซึ่งที่จริงแล้วการกินขนมเค้กหรือคุกกี้นั้นจะต้องระมัดระวัง และกินแต่พอดี

สารพัดของหวาน เค้ก คุกกี้ หากกินให้พอดี ก็ไม่เสี่ยงโรคอ้วน

เพราะขนมเค้ก 1 ชิ้นเล็ก ที่มีขนาด 35 กรัม ให้พลังงาน 140 กิโลแคลอรี ในขณะที่คุกกี้ 1 ชิ้นที่มีขนาด 10 กรัม ให้พลังงาน 50 กิโลแคลอรี หากกินในปริมาณที่มากเกินไปติดต่อกันเป็นประจํา โดยไม่มีการควบคุม จะทําให้ร่างกายได้รับน้ำตาล แป้ง และไขมันมากเกินไป ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด

ขนมเค้ก จะมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ เนื้อเค้ก กับหน้าเค้ก ซึ่งเนื้อเค้ก จะมีส่วนผสมทั้งไข่ เนย แป้ง และน้ำตาล มักเสียง่ายหากเก็บไว้ในที่ร้อน หรือเก็บไว้ใน อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม สําหรับหน้าเค้ก ส่วนใหญ่จะทําด้วยไขมันและน้ำตาล ถึงแม้ว่าจะเสียยากกว่าตัวเนื้อเค้ก แต่หากเก็บไว้นาน อาจเหม็นหืน และมีเชื้อราขึ้นได้ จึงควรแบ่งปันแจกจ่ายกินให้หมดทันที หรือกินตามวันหมดอายุที่ได้ระบุไว้ ที่สําคัญควรกินชิ้นเล็กๆ ควบคุมปริมาณการกินระมัดระวังไม่กินมากเกินไป

…………………………………………………………………

อย่าลืมหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของไขมัน และลดปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงด้วยนะคะ ^^

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ