ที่มา: Matichon Online

จากกรณีที่จ๊ะ อาร์สยาม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก มีการโฆษณาเกี่ยวกับการทำรีเทนเนอร์ โดยร้านแห่งหนึ่งและระบุว่า มีใบรับรอง กระทั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)เตรียมประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อลงไปตรวจสอบร้านดังกล่าวว่า เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น 

พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  จากการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ลงไปตรวจสอบตามบ้านเลขที่ดังกล่าว ที่ปรากฏในสังคมออนไลน์ว่า เป็นร้านที่ไปทำรีเทนเนอร์นั้น ปรากฏว่า บ้านหลังดังกล่าวมีการปิด  แต่สอบถามจากผู้ดูแลบ้าน ทราบว่าเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ได้ออกจากบ้านไปแล้วประมาณครึ่งเดือน ไม่ทราบว่าไปที่ใด ดังนั้นทาง สสจ.จะมีการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตำรวจ เนื่องจากการจะเข้าไปตรวจสอบได้นั้นต้องร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามการที่สสจ.เข้าไปตรวจสอบในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในฐานะเจ้าพนักงานตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็ต้องไปตรวจสอบ และหากมีข้อมูลก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบต่อไป

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กล่าวว่า ขอย้ำประชาชนหากมีความประสงค์จัดฟันให้เลือกรับบริการจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์จากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยสามารถสังเกตได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้      1. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก 2.มีใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัดเจน 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน และ 4. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน เป็นแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า หากผู้ใดเปิดคลินิกทันตกรรมโดยไม่ได้ขออนุญาตจะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559  ข้อหาเปิดคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากให้บริการทันตกรรมโดยไม่มีประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ข้อหาประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องน่าสนใจ