ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

วุ่นวายอีกคนไทยถูก “ส่งกลับ-ผลักดัน” กลับประเทศ “เกาหลีใต้” นำโด่งปฏิเสธไม่รับแรงงานไทยและนักท่องเที่ยวไทยเข้าประเทศ ตัวเลขปี 58 ส่งคนไทยกลับ 3 หมื่นคน โดยไม่แจ้งเหตุผล ทั้งที่เกาหลีใต้เข้าไทยมากกว่า 3 เท่า ตามมาด้วย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สตม.ทำหนังสือเตือนกระทรวงที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการเดินทางหวังลดคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไทยเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น

EyWwB5WU57MYnKOuYN036Y5AgMULW961mHppMMXLMN3yETUmg0qiDP

สุดอึ้งเกาหลีใต้นำโด่งผลักดันและส่งกลับคนไทย 2 หมื่นคนต่อปี เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.พ. มีรายงานสถิติตัวเลขของประเทศที่ผลักดันและส่งกลับคนไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ในช่วงปี 2558 อันดับ 1 ประเทศเกาหลีใต้ ผลักดันคนไทย 8,733 คน และส่งกลับคนไทย 20,017 คน รวม 28,750 คน อันดับที่ 2 ประเทศสิงคโปร์ ผลักดันคนไทย 87 คน และส่งกลับคนไทย 5,666 คน รวม 5,753 คน อันดับที่ 3 ฮ่องกง ผลักดันคนไทย 192 คน และส่งกลับคนไทย 1,497 คน รวม 1,689 คน อันดับที่ 4 ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันคนไทย 586 คน และส่งกลับคนไทย 1,002 คน รวม 1,588 คน และอันดับที่ 5 ประเทศมาเลเซีย ผลักดันคนไทย 23 คน และส่งกลับคนไทย 322 คน รวม 345 คน โดยแยก 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่ไปทำงานและที่เข้าไปอยู่ประเทศอื่นเกินกำหนดอนุญาต ถูกจับกุมดำเนินคดีเสร็จสิ้น แล้วส่งกลับประเทศไทย และผู้เดินทางที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. กล่าวว่า ไทยกับเกาหลีใต้มีข้อตกลงร่วมกันว่านักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้ โดยไม่ต้องมีวีซ่าและสามารถพำนักได้ถึง 90 วัน ในการเข้าเมืองแต่ละครั้ง โดยคนเกาหลีใต้ที่เดินทางมาประเทศไทยสูงกว่าคนไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ไม่น้อยกว่า 3 เท่าในแต่ละปี

ปี 2558 คนเกาหลีใต้มาประเทศไทย ประมาณ 1,400,000 คน คนไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีประมาณ 400,000 คน แต่กลับถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีไม่ให้เหตุผล ช่วงวันที่ 1 ม.ค. จนถึงเดือน ธ.ค.2558 คนไทย 28,750 คน มีการปฏิเสธทันทีที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 20,017 คน โดยไม่ให้เหตุผล และถูกส่งกลับเนื่องจากอยู่เกินหรือลักลอบทำงานแล้วถูกจับได้อีก 8,733 คน ซึ่งจากสถิติประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าเมืองสูงที่สุด ซึ่งจำนวนสูงกว่าประเทศอื่นๆ เป็นจำนวนมาก รองลงมาได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 5,753 คน ฮ่องกง 1,689 คน ประเทศญี่ปุ่น 1,588 คน และประเทศมาเลเซีย 345 คน

พล.ต.ท.ณัฐธรกล่าวว่า สตม.ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้ทราบเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปให้มีการเตรียมการในเรื่องต่างๆให้มีความพร้อม จะช่วยลดจำนวนการถูกปฏิเสธเข้าเมืองให้ลดน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปเปล่าๆ ทั้งขาไปและกลับทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจโดยใช่เหตุ สตม.พยายามที่จะให้ข้อมูลและแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวไทยทราบและเข้าใจ

เรื่องน่าสนใจ