ที่มา: dodeden

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบัน ประชาชนเริ่มมีความตระหนักและต้องการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม การฝึกสติ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

การทำงานการสร้างสัมพันธภาพในสังคม และการดูแลสุขภาพ ในทุกช่วงวัย ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การฝึกสติเป็นประจำและสม่ำเสมอจะช่วยป้องกัน บรรเทาและบำบัดอาการเจ็บป่วยได้อย่างหลากหลาย

เช่น ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า พฤติกรรมเสพติด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและมะเร็ง เป็นต้น และต่างยอมรับว่า การบำบัดทางจิตใจควบคู่กับการกินยา เป็นวิธีให้ผลดีที่สุด มีค่าใช้จ่ายต่ำและเหมาะสมกับวิถีชีวิตทางสังคม เป็นการต่อยอดระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทั้งนี้ ได้วางแผนจะผลักดัน การรักษาด้วยสติบำบัด เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดระบบบริการ และทำการวิจัย โดยจะประเมิน ทั้งผลการบำบัด ระยะเวลา และ ราคาที่เหมาะสม และ โรงพยาบาลศรีธัญญา ถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนำร่องที่จะนำสติบำบัด เข้ามาใช้กับผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล โดยเตรียมปรับปรุง อาคารพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็น ศูนย์จิตธรรม  ( จิต – ตะ – ทำ ) ในการฝึกพัฒนาสติ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

ด้าน นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และประธานมูลนิธิ รพ.ศรีธัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของอธิบดีกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลและมูลนิธิ รพ.ศรีธัญญา เตรียมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ ให้เป็น “ศูนย์จิตธรรม” เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช และบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติสมาธิ ใช้หลักธรรมะบำบัดในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช 

ซึ่งจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยพร้อมเปิดตัวใน วันครบรอบการก่อตั้งปีที่ 76 โรงพยาบาลศรีธัญญา นอกจากนี้ ยังเตรียมบูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของโรงพยาบาล ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านจิตเวชในระดับประเทศ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อวงการสาธารณสุขไทยในการจัดหาที่ดินไว้ใช้ประโยชน์ในงานบริการสาธารณสุขและจิตเวช

ทั้งนี้  ในการสร้างศูนย์จิตธรรมและบูรณะพิพิธภัณฑ์ ได้มีการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ป่วย นวดแผนไทย ฝังเข็ม จัดกระดูก แสดงดนตรีโดยผู้ป่วย การฉายหนัง งานตลาดนัด ชมพันธุ์ไม้สมุนไพรหายาก

รายได้ทั้งหมด มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-7800 ต่อ 57136

เรื่องน่าสนใจ