ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา คนใหม่เอี่ยม หลังจากพาสื่อมวลชนไปสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ต ล่าสุดให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่มีกระแสทางสื่อออนไลน์กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดหนึ่งว่าเมื่อดื่มแล้วจะช่วยให้หลับสบาย อารมณ์ดี สดชื่น คลายเครียด คลายกังวลนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. ก่อน

ผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ๆ และต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ส่วนการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้องเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเรื่องฉลาก กำหนด ซึ่งต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ หรือเข้าใจว่ามีส่วนผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณได้

ทั้งนี้ อย.จะได้ดำเนินการระงับการโฆษณาและเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเจ้าของสื่อ มาดำเนินการตามกฎหมาย และประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพิสูจน์ได้ว่า เป็นการโฆษณาโดยแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ โอ้อวด หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดย  ไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ก่อนหน้านี้ อ.เจษฎา เคยรีวิวเครื่องดื่มยี่ห้อดัง ชี้ดื่มแล้วขำกลิ้ง แค่อุปาทานหมู่

รณีพบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากพิสูจน์ได้ว่า ข้อความบนฉลากเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ เข้าข่ายเป็นฉลากลวง มีโทษจำคุก 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อย่าโฆษณาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะที่เกินเลยความเป็นจริง หากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเกินจริงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ขอใหรองเรียนมาได้ที่สายดวน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตูปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004

หรือ ผาน Oryor Smart Application หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดตอไป

                

เรื่องน่าสนใจ