ที่มา: dodeden

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  กรมสบส.มีความเป็นห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้ ได้กำชับให้อสม.ที่มีในทุกพื้นที่ หมู่บ้านละประมาณ  10 คน  เผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมซึ่งที่พบได้บ่อยมี 9 โรค

ได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบ โรคฉี่หนู และโรคตาแดง  โดยให้ประชาชนยึดหลักการปฏิบัติตัว คือนอนในมุ้ง  ให้กินร้อนคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ  ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อรับประทานร่วมกันหลายคน ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ ภายหลังหยับจับสิ่งของ  

และภายหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม รวมทั้งไม่ทิ้งขยะและไม่ถ่ายอุจจาระลงน้ำ   เพื่อช่วยลดความสกปรกของน้ำ ป้องกันการเกิดโรคระบาดภายหลังน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมขังบางแห่งเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว เช่นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

2554_11_15_eye1

นายแพทย์ประภาส กล่าวว่า ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ควรนำน้ำที่ท่วมขังมาล้างหน้า เนื่องจากในน้ำท่วมขังจะพัดพาสิ่งสกปรกมีเชื้อโรคปะปนจำนวนมากเสี่ยงติดเชื้อเป็นโรคตาแดงได้ง่าย โรคนี้แม้ไม่ทำให้เสียชีวิต แต่เมื่อมีคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วจะติดต่อกันง่าย 

ตลอดช่วงฤดูฝนปี 2559 รวม 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค รายงานพบผู้ป่วยโรคตาแดงทั่วประเทศ  48,000 กว่าคน  พบได้ทุกวัย ส่วนใหญ่จะเป็นวัยแรงงาน

ทั้งนี้ สาเหตุของโรคตาแดงเกิดจากจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย หลังติดเชื้อประมาณ  2-14 วัน จะมีอาการเคืองตา คันตา ตาแดง มีน้ำตาไหล มีขี้ตามาก มักเริ่มเป็นจากตาข้างหนึ่งก่อน

หากปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เช่น ใช้มือสัมผัสหรือขยี้ตาข้างที่เป็นตาแดง และไปสัมผัสกับตาอีกข้างหนึ่งโดยไม่ได้ล้างมือก่อน อาจลามไปยังตาอีกข้างหนึ่งได้ ส่วนใหญ่อาการจะหายไปภายใน 1-3 สัปดาห์ โดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ โรคนี้ติดต่อกันโดยการสัมผัสขี้ตาหรือน้ำตาของผู้ป่วยโดยตรง หรือติดจากการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย  

การป้องกันโรคตาแดง ขอให้ประชาชนปฏิบัติดังนี้  1.หากมีฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที 2.หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ห้ามใช้มือขยี้ตา 3.รักษาความสะอาดเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัว

สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตาแดง ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และให้นอนแยกจากสมาชิกในครอบครัว  ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา และเครื่องนอนร่วมกันผู้อื่น เพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาด แนะนำให้ใช้กระดาษนุ่มซับน้ำตาหรือใช้สำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดขี้ตา แล้วทิ้งในถังขยะที่มิดชิด ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าซับ 

เนื่องจากเชื้อโรคจะสะสมอยู่ในผ้าและติดต่อไปยังผู้อื่นได้ และไม่ควรใช้ผ้าปิดตาเพราะจะยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น  หากเป็นผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ขอให้งดใส่จนกว่าตาจะหายอักเสบ

เครดิตภาพ กรมควบคุมโรค  

เรื่องน่าสนใจ