ที่มา: dodeden

กรณี  ข่าวในวงการแพทย์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวข่าวว่า “นายกแพทยสภา ขอโทษผู้แทนอนามัยเหตุ หมอไทยก้าวร้าว”  “แพทยสภาหอบคณะ ขอโทษผู้แทนองค์การอนามัยโลก ปมหมอไทยก้าวร้าว กันท่าแสดงความเห็นต่อ ร่างกฎหมาย สสส.”

พร้อมทั้งแสดงความเสียใจและขออภัยต่อกรณีที่มีกรรมการแพทยสภา ซึ่งเข้าประชุมในฐานะตัวแทนหน่วยงานอื่น เพื่อทำประชาพิจารณ์การปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.สสส. พ.ศ. … โดยมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะในการแสดงเหตุผลไม่ให้ผู้แทนอนามัยโลกแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว จนทำให้เครือข่ายภาคประชาชนเดินทางมาร้องเรียนที่แพทยสภาเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา

รายงานข่าวระบุว่า พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กรรมการแพทยสภา และ ที่ปรึกษาสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า จากข่าวดังกล่าวทำให้ตน และ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ถูกสังคมทั่วไปเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ก้าวร้าว และพูดไม่เหมาะสมต่อกรณีผู้แทนองค์การอนามัยโลก


ซึ่งที่ผ่านมา จึงได้แจ้งไปแล้วว่า ถ้าสองแพทย์ผิดตามที่ยืนยัน ขอให้พิจารณาลงโทษ และให้ทำการสอบสวนโดยด่วน และมีบทสรุปที่ชัด และยุติเรื่องตามหลักการ และให้เสนอเป็นข่าวในระดับที่ใกล้กับการกระทำครั้งนี้ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ขอให้ลงคะแนนอย่างเปิดเผย

“รวมทั้งให้โอกาสแถลงว่าเหตุใดจึงกระทำการเช่นนั้นกับสองแพทย์หญิง ทั้งที่ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้อง  บุคคลทั้งสาม ที่ไปพบกับ WHO ไม่อยู่ในฐานะตัวแทนขององค์กรแพทยสภา ในเรื่องที่ไปขอโทษดังกล่าวได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้”

ดังนั้น การกระทำการใดๆ ในนามแพทยสภา ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการที่กฎหมายกำหนด นายกแพทยสภา เลขาธิการ โฆษกแพทยสภา  ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายเช่นนั้น และผู้มีอำนาจบริหารเกี่ยวกับแพทยสภา คือคณะกรรมการแพทยสภาทั้งหมด 56  คน ทั้งนี้ต้องมีมติของคณะกรรมการที่ทำการประชุมและลงความเห็น ตามข้อบังคับของแพทยสภา”

วันนี้ ( 12 ก.ค.) พญ.อรพรรณ์ กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า ตน และ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ได้ตัดสินใจฟ้องร้องในคดีอาญา ณ ศาลจังหวัดนนทบุรี ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา พร้อมด้วย นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา และ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา  แล้ว ซึ่งในคำฟ้องได้ระบุถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น จากบุคคลทั้งสาม  

เรื่องน่าสนใจ