ที่มา: Matichon Online

เมื่อเวลา 15.54 น. วันที่ 13 ธันวาคม ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มศก. จัดแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์ ๓ มหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมศก., รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณาจารย์ ตลอดจนศิลปิน เข้าร่วมงาน 

พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวในการเปิดงานตอนหนึ่งว่า งานวิจัยสร้างสรรค์เรื่องภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์ ๓ มหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มิได้เป็นเพียงงานค้นคว้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปะ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ในทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ และนำไปสู่การใช้จินตนาการเพื่อการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ โดยนิทรรศการนี้ใช้ศิลปินมากถึง 19 คน ซึ่งทุกคนต้องศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของมหาราชทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เลือกสรรเหตุการณ์พระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้ปรากฏแก่แผ่นดิน ถ่ายทอดผ่านกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ที่ซับซ้อนประณีต จึงเป็นผลงานนิทรรศการที่น่าชื่นชม อันที่จะแสดงถึงการยกย่องพระเกียรติคุณและเชิดชูพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหาราชทั้ง 3 พระองค์และร่วมแสดงความอาลัยอย่างที่สุด ในวาระมหาวิปโยคของประชาชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลเดช เสด็จสวรรคต

ด้าน ศ.เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร หัวหน้าโครงการภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์ฯ กล่าวว่า พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีล้วนแต่ทรงทะนุบำรุงศิลปกรรม และทรงใช้ศิลปกรรมเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำให้เกิดความรักชาติและแผ่นดิน ขณะที่โครงการนี้ได้ย่นย่อเอาพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการถวายคำเชิดชูให้เป็นพระมหาราช 3 พระองค์ มาถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ประทับใจ 19 พระราชกรณียกิจ โดยศิลปิน 19 คน อาทิ ศ.เกียรติคุณ ปรีชาเถาทอง-ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล, สมชัย กตัญญุตานันท์ หรือชัย ราชวัตร มาถ่ายทอดผ่านเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ และภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน โดยถือว่าทั้ง 19 ภาพ นับเป็นครั้งแรกของการบันทึกทางประวัติศาสตร์ด้วยศิลปกรรมการพิมพ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนิทรรศการจะจัดแสดง 19 ผลงานภาพพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังนำภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาลอีกจำนวน35 ภาพ ซึ่งเคยจัดแสดงเมื่อปี 2553 นำมาร่วมจัดแสดงอีกครั้ง โดยนิทรรศการตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ธันวาคม ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. และปิดทำการวันอาทิตย์

เรื่องน่าสนใจ