ที่มา: khaosod

ถือเป็นอีกภาพชุดหายาก เหตุการณ์สำคัญของปวงชนชาวไทย ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 28 เม.ย. 2493

ในครั้งนั้น ทั้งสองพระองค์ทรงจดทะเบียนอภิเษกสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนอภิเษกสมรส

023366555558488-7

023366555558488-8

023366555558488-9

023366555558488-10

023366555558488-3

023366555558488-1-696x586

023366555558488-4

เรื่องน่าสนใจ