ที่มา: dodeden

หลังจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ให้ความรู้กับพนักงานสาวคาบาร์เร่ของอัลคาซ่าร์ เรื่อง “บริหารเงินให้ดี มีเหลือออม พร้อมรู้จริงเรื่องเครดิตบูโร” เพื่อสาวประเภทสองของอัลคาซาร์เห็นคุณค่าของการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล การออมเพื่อวัยเกษียณ

13221565_1237990769544935_3257809014894835226_n

นายสุทัศน์ เพ็ชรตระกูล กรรมการผู้จัดการ อัลคาซ่าร์  เปิดเผยว่า “อัลคาซ่าร์เป็นสถานประกอบกิจการบันเทิง คาบาร์เร่ต์ ซึ่งเป็นการแสดงของสาวประเภทสอง ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศในด้านแสดงความสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย

13165916_1236054139738598_2630937831154979033_n

สาวประเภทสองเป็นกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีแบบอย่างน่ายกย่อง

thumbnail_photo-016-2559_2-2

แต่ด้วยโครงสร้างภายในบริษัทมีพนักงานที่ มีความหลากหลายทางเพศ อายุ ความสามารถ การศึกษา ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ รายได้ ความเป็นอยู่ ทั้งในปัจจุบันและในวัยเกษียณ

14332929_1184358418251187_2111284251729741162_n

ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงาน และเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการเงิน ไม่ต้องการให้พนักงานใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็น  ถือเป็นโอกาสดีที่เครดิตบูโรได้เข้ามาให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน และความสำคัญของข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่งเป็นประโยชน์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการเงินแก่พนักงานของเราในอนาคตต่อไป”

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “การให้ความรู้เรื่องทางการเงินไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเพศสภาพ สาวประเภทสองเป็นกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีแบบอย่างน่ายกย่อง

เพราะขยันทำงานที่สุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ ใส่ใจที่จะนำเอาความรู้ใหม่ๆ มาดูแล เพิ่มพูน และป้องกันทรัพย์สินเงินทองของตนเองจากเภทภัยทางการเงิน

การให้ความรู้ในครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างอันดี ทั้งนายจ้าง พนักงานลูกจ้าง จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของตนเองที่จะไม่สร้างความเสี่ยงทางการเงินให้แก่ ตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงเกินสมควร เพราะที่สุดแล้ว สาวประเภทสองจะมีทัศนคติที่ดีที่จะทำให้ชีวิตตนเองสบายในวัยเกษียณ”

13226779_1235549949789017_1713253605777257435_n

13346215_1247194338624578_9018661690197554104_o

14233204_1322338347776843_2974130899022048917_n

สาวประเภทสองเป็นกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีแบบอย่างน่ายกย่อง

13305085_1248542465156432_8958686121347067943_o

ขอขอบคุณภาพจาก อัลคาซ่าร์ , เครดิตบูโร

เรื่องน่าสนใจ