ที่มา: dodeden

ข่าวดี ! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี ของเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ว่า มีความถูกต้องแม่นยำ 

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอมรายงานว่า วันนี้ ( 1 ธันวาคม 60) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การตรวจเชื้อ HIV มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้มารับการตรวจมีความมั่นใจว่าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ  

กรมวิทย์มีห้องแล็บตรวจ

ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดให้มี โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ( National External Quality Assessment Scheme for HIV Serology Testing )โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2537

ปัจจุบันมีโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ กว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นแม่ข่ายในการดำเนินงานและจัดเตรียมตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน


โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แห่งในแต่ละภาคของประเทศ ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นผู้ร่วมดำเนินงานในพื้นที่บริการที่รับผิดชอบครอบคลุมห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี

เปรียบเทียบผลและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ และการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการของสมาชิก

“การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยองค์กรภายนอก หรือแผนการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการนี้ เป็นวิธีการสำคัญของการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และเป็นการเฝ้าระวังการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของห้องปฏิบัติการ

ถือเป็นงานด้านพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสามารถสนับสนุนการให้บริการของสถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

แผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการทำงาน โดยผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

และล่าสุดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้รับการรับรองเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบคุณภาพให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต่อไป” นายแพทย์สุขุม กล่าว

เรื่องน่าสนใจ