ที่มา: Matichon Online

สำนักข่าวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 6 เมษายน องค์การอนามัยโลก (ฮู) รายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น โดยคิดเป็นอัตราส่วนเกือบ 1 ใน 11 คน รายงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนับ 4 เท่าตัวจากเดิมมีผู้ป่วย 108 ล้านคนในปี 2523 เมื่อปี 2557 ผลสำรวจระบุว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 422 ล้านคน และค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมหาศาล ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงจากปัจจัยนี้ 3.7 ล้านคน และฮูคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีก 

01

ขอขอบคุณภาพจาก AFP 

นอกจากนี้ ฮูชี้ว่า ในจำนวนผู้เสียชีวิต 3.7 ล้านคน มีอยู่ 43 เปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี งานศึกษาวิจัยแบบร่วมข้อมูลระหว่างเบาหวานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เข้าด้วยกัน แต่กรณีการป่วยส่วนใหญ่มาจากเบาหวานประเภทที่ 2 อันมีสาเหตุมาจากลักษณะการใช้ชีวิตที่ย่ำแย่ ขณะที่ประชาชนในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยนเส้นรอบเอวที่สูงขึ้น ประชาชน 1 ใน 3 คนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน และยิ่งทำให้กรณีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

เรื่องน่าสนใจ