ที่มา: Matichon Online

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย”World Health Organization Thailand” ได้จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่า พระองค์ ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา องค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่น ๆ ของโลก พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้านการสาธารณสุขล้วนแต่เป็นเครื่องสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” อย่างแท้จริง ที่เราต้องยึดเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามและต่อยอด 

27

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชากรไทยและโลกในการต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของไทย และพระองค์จะทรงสถิตย์ในใจของเราตลอดไป มิใช่ในฐานะผู้นำด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วย

เรื่องน่าสนใจ