ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความถามแพทยสภาและองค์กรเครือข่าย กรณีแถลงข่าวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ เฟสบุ๊ค Siriwat Tiptaradol ของนายแพทย์ศิริวัฒน์ ระบุว่า กราบเรียนท่านนายกแพทยสภาฯ แพทยสภาและองค์กรเครือข่ายแถลงข่าวคัดค้านร่างพรบ.ควบคุมการส่งเสริมตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก เมื่อวันที่ ๑๔ ธค. ที่ผ่านมานั้นมีคำวิจารณ์สะท้อนกลับมากมาย จนราชวิทยาลัยกุมารฯต้องออกแถลงการณ์ชี้แจงในวันรุ่งขึ้น นั้น ข้าพเจ้าและเพื่อนๆสมาชิกแพทย์ฯ มีคำถามถึงแพทยสภาดังต่อไปนี้

๑. การแถลงข่าวฯคัดค้านร่างพรบฯดังกล่าวดังกล่าวเป็นหน้าที่โดยตรงของแพทยสภาตามกฎหมายหรือไม่ ข้อใด ??

๒. การแถลงข่าวในนามแพทยสภาของนายกแพทยสภานั้น เนื้อหาทั้งหมด ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยสภาหรือไม่ ( รวมทั้งองค์กรแพทย์ สมาคมฯที่ร่วมแถลง) ถ้าใช่ โปรดแสดงบันทึกรายงานการประชุมมาให้สาธารณะได้ดูด้วย

๓. ร่างพรบ.ดังกล่าวริเริ่มโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายรัฐบาลฯ ปลัดกระทรวง, อธิบดีกรมอนามัยฯเป็นกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่ง นายกแพทยสภาได้สอบถาม กระทรวงหรือไม่ถึงหลักการเหตุผลของการร่าง พรบ.นี้

๔. มูลเหตุอะไรที่ทำให้ทำให้แพทยสภาออกมาคัดค้าน ทั้งที่สาระสำคัญมีเจตนารมณ์ ปกป้องสิทธิและสุขภาพของเด็กไทย ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ และนายกแพทยสภา ก็เคยเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่าง พรบ.ฉบับนี้ มาแล้วเมื่อเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ที่ รร.มิราเคิลแกรนด์

๕.แพทยสภา และราชวิทยาลัยกุมารฯ ฯลฯ เคยออกมาทักท้วงการตลาดที่ผิดจริธรรมของ อุตสากรรมนมผง ซึ่งละเมิดหลักเกณฑ์ของ Code ในประเทศไทยหรือไม่ เช่นการลดแลกแจกแถม การโฆษณา อวดอ้างเกินจริง ซึ่งท่านควรจะรู้ดีกว่าใครอื่นในประเทศนี้ หรือชี้แนะให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการปรามบริษัทหรือไม่อย่างไร ตลอด ๓๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งๆที่บทบาทนี้น่าจะตรงกับหน้าที่ข้อที่๔ ของแพทยสภา !!

๖. องค์กรที่ออกมาร่วมแถลงข่าว เคยรับสปอนเซอร์จากบริษัทนม บริษัทยาหรือไม่ ในลักษณะใดบ้าง เช่นการจัดประชุม การเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ เมื่อ๔ปีที่แล้ว ข้าพเจ้ารับเชิญไปบรรยายเรื่องนมแม่ ในที่ประชุมวิชาการของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯที่ พัทยา พบมีบูธนมผงเกือบทุกยี่ห้อมาตั้งอยู่หน้าห้องประชุม

๗.งานวิจัยที่ท่านใช้ประกอบการแถลงนั้น มีข้อทักท้วงจากนักวิชาการ และประชาชน ในประเด็นต่างๆ ท่านโปรดชี้แจง หรือจัดเวทีอภิปรายด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ

สำหรับความคืบหน้า ทางเว็บไซต์ โดดเด่นดอทคอม จะรายงานให้ทราบต่อไป 

เรื่องน่าสนใจ