ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่าวันนี้ ( 7 มีนาคม  2560 ) ได้มีเอกสารจากราชการระบุว่า นายชาพล รัตรพันธุ์ผู้อำนวยการกองแผนงาน และวิชาการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.)  ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2560 มีใจความว่า

อย. ได้เก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “7 day 7 d เซเว่นเดย์ เซเว่นดี”  เลขสารบบอาหาร 10- 1- 13058-1-0001 ผลิตโดยบริษัท คอสมา แล็บ จำกัด  678 พระรามที่ 2 ซอย 60 แสมดำ บางขุนเทียนกรุงเทพฯ 10150 ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบยาแผนปัจจุบัน  “ไซบูทรามีน” (Sibrutramine)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (3) พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ให้ประชาชนทราบดังนี้ จากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบยาแผนปัจจุบัน  “ไซบูทรามีน” (Sibrutramine)

ถือว่าเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “7 day 7 d เซเว่นเดย์ เซเว่นดี”  ถูกดำเนินคดีแล้ว ห้ามทานเด็ดขาด 

เรื่องน่าสนใจ