ที่มา: Voice TV

ขณะนี้ ทั่วสหรัฐฯ กำลังมีกระแสการเรียกร้องให้รัฐออกกฎหมายให้คนข้ามเพศสามารถเข้าห้องน้ำที่ตรงกับเพศสภาพของตัวเอง โดยเฉพาะหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มลรัฐเนวาดา มินนาโซตา มีการยื่นให้มีการพิจารณากฎหมายบังคับให้เด็กเข้าห้องน้ำให้ตรงกับเพศกำเนิดของตัวเอง ก็ทำให้มีเสียงต่อต้านมากมาย มีการถ่ายรูปเซลฟีตัวเองในห้องน้ำที่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อให้ตระหนักว่าทั้งตัวคนข้ามเพศ และคนอื่นๆในห้องน้ำต่างก็รู้สึกไม่สะดวกใจเช่นเดียวกัน 

การเรียกร้องเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำของคนข้ามเพศ  จุดประกายกระแสมาจากเมื่อปี 2013 เอลี เออร์ลิก คนข้ามเพศอายุ 19 ปี ผู้อำนวยการกลุ่ม Trans Student Education Resources สามารถผลักดันให้มลรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายว่าคนข้ามเพศสามารถเข้าห้องน้ำ และห้องล็อกเกอร์ในโรงเรียนรัฐ รวมไปถึงเข้าร่วมทีมกีฬาที่ตรงกับเพศสภาพของตัวเอง

ผลการสำรวจพบว่า คนข้ามเพศเกือบร้อยละ 60 หลีกเลี่ยงที่จะเข้าห้องน้ำสาธารณะ เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย และร้อยละ 54 มีปัญหาด้านสุขภาพจากการอั้นปัสสาวะ อย่างเช่น การ dehydration หรือ ไตติดเชื้อ

เรื่องน่าสนใจ