อ้วนช่วงวัยรุ่น กับปัญหาภาวะโภชนาการ ที่ต้องรีบแก้ไข เพราะช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่กําลังมีการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนมีกิจกรรมหรือการออกกําลังกายสูงกว่าวัยอื่นๆ ร่างกายจึงมีความต้องการสารอาหารต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ร่างกายเเข็งแรง หากได้รับสารอาหารมากเกินความจําเป็นต่อร่างกาย และออกกําลังกายน้อย ก็จะทําให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกินได้

อ้วนช่วงวัยรุ่น กับปัญหาภาวะโภชนาการ

คนที่เป็นโรคอ้วน จะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้ง่ายกว่าคนที่มีภาวะโภชนาการปกติ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ร่างกายมีน้ำหนักมากเกินขนาดนั้น เนื่องจากการกินอาหารมากกว่าที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ อาหารส่วนเกินนี้ เมื่อร่างกายใช้ไม่หมดจะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน ไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นข้าว ขนม ไขมัน หรือเนื้อสัตวก็ตาม ถ้ากินมากเกินไป ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันได้หมด และเก็บเอาไว้ถ้าเป็นแบบนี้นานๆ น้ำหนักก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ คนที่เป็นโรคอ้วน จึงเป็นผู้ที่มีไขมันสะสมในร่างกายมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการรับพลังงานหรือการกินอาหาร กับการใช้พลังงานหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย

อ้วนช่วงวัยรุ่น

สําหรับสาเหตุของโรคอ้วน
อาจเกิดจากพันธุกรรมกําหนดน้ำหนักตัว ผ่านทางกลไกที่หลั่งสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งระบบทางเดินอาหารและต่อมไร้ท่อต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนการกินอาหารและการใช้พลังงานให้มวลไขมันอยู่ในช่วง ที่กําหนดไว้ของคนๆ นั้น ซึ่งปัจจัยแวดล้อมเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผลของพันธุกรรมแสดงออกในวัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น หรือทําให้กลไกรักษาน้ำหนักเสียสมดุลมากขึ้น ซึ่งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น อาหารที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายและวิธีการเลี้ยงดูตั้งเเต่เด็กๆ ที่เสริมสร้างนิสัยการกินอย่างไม่มีขอบเขต เป็นที่สังเกตว่า โรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในยุคนิยมดื่มน้ำอัดลมประกอบกับกินอาหารที่มีระดับไขมันสูง

อ้วนช่วงวัยรุ่น

หลีกหนีโรคอ้วน รู้ไว้อุ่นใจ ไม่มีอ้วน
เป็นแนวปฏิบัติในการกินอาหาร ที่นําไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน และมีความปลอดภัยจากพิษภัยของอาหาร ตามหลักโภชนาการมีดังต่อไปนี้ค่ะ

  • กินอาหารครบ 5 หมู่
    กินอาหารหลายๆ ชนิด เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ
  • หมั่นดูแลน้ำหนักตัว
    ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้สําคัญที่บอกถึงภาวะสุขภาพของเราว่าดีหรือไม่ เพราะแต่ละคนจะต้องมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมตามเกณฑ์

……………………………………………..

ถ้าใครอยากห่างไกลจากโรคอ้วน ก็จำเป็นที่จะต้องมีภาวะโภชนาการดี สุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย กินอาหารดีๆ ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผ่อนคลายจิตใจ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ แอลกฮอลล์ รวมทั้งมลพิษต่างๆ เพียงเท่านี้ โรคอ้วนก็ไม่ถามหาเเล้วล่ะค่ะ ^^

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ