ที่มา: dodeden

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.30 น. ที่กรมการขนส่งทางบก  นายสนิท  พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร หมวด 4 กก  ที่ตรงกับปีนักษัตร  คือ “4 ไก่คู่มหามงคล ร่ำรวย บารมี โชคดี ปลอดภัย” จำนวน 301 หมายเลข

ซึ่งพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้ทำพิธีเสริมมงคลไปก่อนหน้านี้   โดยผู้ชนะการประมูล หมวด 4 กก 4444  คือ นายพรชัย ชูศรี  ประมูลได้ในราคาสูงถึง 7,000,000 บาท  ซึ่งนับเป็นทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรเบิ้ลที่ประมูลได้ราคาสูงเป็นอันดับ 10 นับจากการประมูลที่ผ่านมา 

ทั้งนี้การประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรเบิ้ลที่มีราคาสูง 10 อันดับแรกนับจากที่เริ่มมีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยที่ผ่านมา ได้แก่ 1 กก 1111 ราคา 25,000,000 บาท, 3 กก 3333 ราคา 13,000,000 บาท , 1 กก 1 ราคา 12,010,000 บาท , 2 กก 2222 ราคา 11,111,111 บาท , ญญ 9999 ราคา 11,000,000 บาท , ฆฆ 9999 ราคา 10,111,111 บาท  ญญ 1 ราคา 8,500,000 บาท , สส 9999 ราคา 8,111,111 บาท , 1 กก 111 ราคา 7,500,000 บาท   ฆฆ 8888 และ 4 กก 4444 ราคา 7,000,000 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมด กรมการขนส่งทางบก นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำมาใช้รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ภายใต้แนวคิด “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” มอบของขวัญให้กับประชาชน

ด้วยการส่งมอบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านโครงการต่างๆ และการมอบความสุขให้กับผู้พิการด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันให้ความช่วยเหลือผู้พิการไปแล้ว 13,833  ราย เป็นเงิน 658,446,301 บาท

จึงนับว่าผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้มีส่วนร่วมทำบุญช่วยเหลือสังคมและร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร  2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-272 5937 หรือ Call Center 1584  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เรื่องน่าสนใจ