เนื้อหาโดย Dodeden.com

การที่เราจะสยบเจ้ามะเร็งร้ายนั้น เราต้องรู้ที่มาของมันว่าคือการเปลี่ยนแปลงของยีน เเล้วจึงจัดการให้ตรงจุด ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงกันในส่วนของพฤติกรรมร้ายๆ ของเจ้าเซลล์มะเร็งใน 2 เรื่องข้างล่างนี้ค่ะ

มะเร็งสามารถสังเคราะห์พลังงานมาใช้แบบไม่พึ่งพาอ็อกซิเจนได้
ซึ่งไม่เหมือนกับเซลล์ปกติ จึงทําให้แม้เซลล์มะเร็งจะขาดสารอาหารหรือออกซิเจน ก็ไม่ได้ทําให้การขยายตัวอย่างเร็วของเซลล์มะเร็งลดลง โตช้า หรืออตตายได้ ซึ่งความสามารถนี้เองที่อธิบายได้ว่า ทําไม การงดอาหาร ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่กินน้ำตาล กินแต่ผัก ผลไม้ ก็ไม่ทำให้เซลล์มะเร็งขาดอาหารตาย แต่ที่จะตายก่อนคือเซลล์ปกติในร่างกายของเรานี่แหล่ะ

มะเร็งเป็นอมตะ
ในส่วนนี้หมายถึงเซลล์มะเร็งนั้นจะไม่ยอมตายตามอายุขัยที่ธรรมชาติมีการกําหนดว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้องมีกําหนดเวลาที่จะอยู่ได้นาน ถึงแค่ค่าหนึ่งเท่านั้น แล้วก็จากไปโดยธรรมชาติ (ไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตก็คงจะล้นโลก) จึงต้องมีระบบพันธุกรรม ของคนเรามีการกําหนดอายุขัยของเซลล์ในแต่ละอวัยวะ เรียกว่า Programmed Cell Death เช่น เม็ดเลือดแดงมีอายุ 3 เดือน เมื่อครบตามกําหนด เซลล์จะตายตามโปรแกรม เรียกว่า Apoptosis เซลล์ใหม่ที่แข็งแรงทํางานได้ปกติ ดังนั้น เมื่อมะเร็งไม่ตายตามธรรมชาติ ก็จะสะสมกันจนเกิดการเบียดเบียนการทํางานของอวัยวะส่วนนั้น 

การที่เรารู้กลไกของมะเร็งเเละเลือกใช้ยาได้ตรงเป้าหมายนั้นเรียกว่าการรักษาแบบมุ่งเป้า ซึ่งมีการรักษาในประเทศไทยเเล้ว (ต้องทำการปรึกษาคุณหมอด้วย) และกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทดแทนยาเคมีบำบัดที่ทำลายเซลล์ร่างกายไปด้วย 

เรื่องน่าสนใจ