ที่มา: voicetv

เชียงรายจัดเทศกาลชม “ดอกพญาเสือโคร่ง” ที่ภูชี้ฟ้า และชมทะเลหมอกท่ามกลางอากาศหนาวเย็น

01

ที่บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จัดเทศกาลชมดอกพญาเสือโคร่งสีชมภูที่ภูชี้ฟ้า และชมทะเลหมอกตระการตาที่ภูชี้ดาว ซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงอากาศที่หนาวเย็นโดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ดอกนางพญาเสือโคร่ง จะยังคงบานไปจนช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ขณะเดียวกันมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ กว่า 5 เผ่า โดยเฉพาะชาวเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก การประกวดนางพญาเสือโคร่ง การประกวดถ่ายถ่ายภาพนางพญาเสือโคร่ง และการแสดงดนตรีซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

เรื่องน่าสนใจ