ที่มา: dodeden

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนอาจเกิดภาวะฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้ระลอกใหม่ในวันที่ 16 – 18 มกราคม 2560 นั้น ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังติดตามสถานการณอย่างใกล้ชิด จัดระบบการป้องกันน้ำท่วม ขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย และให้จัดระบบสำรองไฟ ไว้พร้อมใช้งานตลอดเวลาในภาวะฉุกเฉิน

สำหรับ โรงพยาบาลบางสะพาน เปิดให้บริการได้ในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เร่งฟื้นฟู ซ่อมแซม 4 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านช้าง รพ.สต.บ้านบางจาก และรพ.สต.บ้านบางใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  รพ.สต.พ่วงพรมคร จ.สุราษฏร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 302,500 ชุด และเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติม 300,000 ชุด พร้อมสารส้ม คลอรีน รองเท้าบู๊ท เสื้อชูชีพ ยากันยุง

รวมทั้ง จัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ในภาวะภัยพิบัติ ( MERT ) และทีมแพทย์สนาม ฉุกเฉิน  (Mini MERT )จากทั่วประเทศกว่า 70 ทีม และทีมปฐมพยาบาลหมุนเวียนช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการประชาชน

ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 148 ทีม รวมทั้งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ( MCATT )ดูแลประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเน้นเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย ผู้สูญเสียทรัพย์สิน เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชเดิม ผู้ป่วยเรื้อรัง เด็กและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่เสี่ยงเครียดรุนแรงและอาจมีภาวะซึมเศร้าในอนาคต

“สำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดแล้ว ทีมวิศวกรทางการแพทย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงสร้างสถานบริการทุกแห่ง

พร้อมส่ง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ( Surveillance and Rapid. Response Team หรือทีม SRRT ) ทีมควบคุมป้องกันโรค ทีมฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค กำจัดพาหะนำโรค ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลความสะอาดของน้ำดื่มน้ำใช้ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงาน” นพ.โสภณกล่าว

เรื่องน่าสนใจ