ที่มา: dodeden

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน

โดยเฉพาะช่วง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 –  4 มกราคม 2560 ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ทั้ง 3 แห่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

หากพบการเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนดในรถที่จดทะเบียนตาม พรบ. ขนส่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก มาตรา 159 ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รถตาม พรบ. รถยนต์ โทษสูงปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

หากพบการบรรทุกผู้โดยสารเกิน  มีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก มาตรา 107 ประกอบมาตรา 127 ฐานบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง  โทษปรับสูงสุดไม่เกิน  5,000 บาท

ซึ่งนอกจากถูกปรับแล้วยังต้องถูกบันทึกในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะหากผิดซ้ำจะถูกพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป ส่วนผู้ประกอบการจะถูกพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งฐานละเลยไม่ควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการตรวจความพร้อมตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงที่จุดจอด/จุดพักรถ และจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ เพื่อตรวจเข้มสภาพรถและคนขับ

พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องเลเซอร์ ทั้งนี้เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน2559 พบรถสาธารณะใช้ความเร็วเกินกำหนดที่ตรวจพบจากกล้องตรวจับความเร็ว463 คัน เป็นรถรถตู้โดยสารประจำทาง 210 คัน รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 113 คัน รถบัสโดยสารประจำทาง 79 คัน  และรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง 61 คัน ได้เปรียบเทียบปรับสถานหนักทุกรายพร้อมบันทึกในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ

หากช่วงปีใหม่นี้พบผิดซ้ำจะถูกพิจารณาโทษหนักขึ้นถีงพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตด้วย  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถโดยสาธารณะด้วยเทคโนโลยี GPS ที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์

เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ โดยทันทีที่เกิดการกระทำผิดเงื่อนไขการเดินรถและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ศูนย์ฯ GPS จะบันทึกประวัติเพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อพร้อมประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หากผู้ประกอบการละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จะถูกพิจารณาการต่ออายุประกอบการด้วย พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องน่าสนใจ