น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต เต-ตะวัน วิหครัตน์ สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดเข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร  คนดีศรีสยาม” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 สาขา “ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น” จากโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดี และช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เป็นสังคมไทยที่น่าอยู่ต่อไป จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สร้างความภูมิใจให้เจ้าตัวเป็นอย่างมาก ที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

เต-ตะวัน

 

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ