ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ เต-ตะวัน วิหครัตน์ ” สังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ฑูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชามหามงคล ประจำปี 2562 บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน จัดโดย สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรมการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศูนย์การค้าซีคอน บางแค

 

 

เต-ตะวัน

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ