เทคนิคการฉีด FILLER Esthelis

ขอบคุณคลิปจาก

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=lkDFf3ilFmo

เรื่องน่าสนใจ