แม่บ้าน-พ่อบ้านหลายคนมักมีปัญหาในการทำความสะอาดขวดโหล หรือขวดทรงแคบต่างๆ เพราะนอกจากจะทำความสะอาดไม่ถึงแล้ว บางขวดยังมีรูปร่างที่แปลกๆ แม้จะสวยแต่การทำความสะอาดยากมาก

ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วยเทคนิคง่ายๆ แค่เตรียมอุปกรณ์ (หาได้ง่ายๆเลย) ให้พร้อม ประกอบด้วย

  1. แม่เหล็กขนาดเล็ก 2 ชุด
  2. กรรไกร
  3. ฟองน้ำล้างจาร

01

02

03

這方法真好! – 鍾意請廣傳/Please SHARE<這方法真好!> – 鍾意請廣傳/Please SHARE//What a Good Idea to CLEAN!//冇煩惱!Source: manual do mundo#clean #method #idea #fun #happypeople“The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else up” – Mark Twain

Posted by 開心快活人 on Tuesday, June 2, 2015

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม