เที่ยววัดพระแก้ว ในวันหยุดชม สถาปัตกรรมโบราณ และ ภาพจิตรกรรมอันลือชื่อ บทความนี้ โดดเด่นดอทคอมจะพาไปเดินเที่ยวรับอากาศกันที่ วัดพระแก้ว ที่นอกจากเราจะได้มาเห็นสถาปัตกรรมโบราณที่สวยงาม ภาพจิตรกรรมอันลือชื่อ การมาที่นี่ ยังเป็นการพักผ่อนจิตใจเพื่อความสงบร่มเย็นอีกด้วยค่ะ

เที่ยววัดพระแก้วในวันหยุด
ภาพจาก businesseventsthailand.com

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัตพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2325 เป็นวัดใน พระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ใน สมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสตารามแห่งนี้เป็นที่ประตูษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏินาทร หรือพระแก้วมรกต ที่นํามาจากกรุงเวียงจันทร์

เที่ยววัดพระแก้วในวันหยุด ชมสถาปัตกรรมโบราณ และจิตรกรรมอันลือชื่อ

เที่ยววัดพระแก้วในวันหยุด
ภาพจาก VANUT CCN

ที่นี่ เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่ เพราะจะมีแต่สวนพุทธาวาส
ไม่มีส่วนสังฆาวาส ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด
แต่การบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และ รัชกาลที่5
ซึ่งเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 100ปี ในพ.ศ.2425

 

ภาพจิตรกรรมอันลือชื่อในวัดพระแก้ว
ภาพจาก region1.prd.go.th

ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปที่สําคัญ 3 องค์ ได้แก่
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์

 

เที่ยววัดพระแก้วในวันหยุด
ภาพจาก wikipedia.org

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และรัชกาล 2

 

เที่ยววัดพระแก้วในวันหยุด
ภาพจาก wikipedia.org

พระสัมพุทธพรรณี
ที่รัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2373

 

เที่ยววัดพระแก้วในวันหยุด
ภาพจาก khaosod.co.th

นอกจากในส่วนพระอุโบสถที่มีความสําคัญแล้ว
ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง
ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามให้เยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้กันอีกด้วย

 

เที่ยววัดพระแก้วในวันหยุด
ภาพจาก สายหมอกและก้อนเมฆ

ซึ่งเดิมที พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงกษาปณ์ ใช้ผลิตเงินตราในประเทศ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเป็นอาคารรูปแบบตะวันตก กระทั่งภายหลัง
จึงมีการบูรณะเปลี่ยนแปลง มาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของที่น่าสนใจหลายอย่าง
เช่น ปืนใหญ่โบราณ หรือข้าวของโบราณอื่นๆ เป็นต้น

••••••••••••••••••••

วัดพระแก้วแห่งนี้ ถือเป็นวัดที่มีความสําคัญ และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศอีกด้วย ใครมีโอกาสแวะเวียนมาสักการะพระแก้วมรกต อย่าลืมเดินเล่นเยี่ยมชมความงามของที่นี่กันนะคะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ