ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่าวันนี้ ( 17 สิงหาคม 2559 ) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแทนผู้ที่จะเกษียณ

โดยตำแหน่งที่น่าสนใจในแวดวงสถานพยาบาล และคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยก็คือตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

ในการประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ จากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนำเอา นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)

image_50

สำหรับ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ว่าที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดูแลกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และยังเคยเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) มาก่อนด้วย

82

ภาพจากแฟ้มข่าว

ดังนั้นคาดการณ์ว่า นพ.วิศิษฎ์ จะเข้ามาเน้นหนักเรื่องปราบปรามหมอ คลินิกเถื่อน คลินิกที่ใช้แพทย์ปลอมรักษา รวมทั้งร้านขายอาหารเสริม ยาลดอ้วนอันตรายยี่ห้อต่างๆ และเน้นปราบปรามตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ที่ได้เขียนขึ้นมาใหม่ให้อำนาจปราบปรามไว้อย่างมาก โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากคอยให้คำปรึกษาและสืบเสาะออกหาข่าวทุกวัน 

831

ภาพจากแฟ้มข่าว

เรื่องน่าสนใจ