ที่มา: dodeden

ต้องบอกว่า สุขภาพ ความรื่นรมย์ อดีต ปัจจุบัน รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะทำให้การบำบัด ที่จะนำร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้รับบริการกลับสู่ “สมดุล” ในสไตล์อภัยภูเบศร

นี่คือ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา”  ( Abhaibhubejhr Day Spa ) สปาที่รวบรวมองค์ความรู้แผนไทย และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกอย่างลงตัวเพื่อการปรับสมดุลร่างกายพร้อมครัวสปาไทย ที่มีเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย หลากหลายเมนูให้เลือกรับประทาน

กว่าจะมาเป็น “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” ( Abhaibhubejhr Day Spa ) ในทุกวันนี้ คณะผู้ก่อตั้งและทีมงานได้ฝ่าฟันอุปสรรคและเจอปัญหามามากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้เป็นสปาแผนไทยต้นแบบ เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสปา

โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หรือ หมอต้อม  เริ่มบุกเบิกตั้งแต่เป็น หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กระทั่งเป็น รองผู้อำนวยการด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า ในปีนี้ 2560 วงการสปาไทย ต้องปฏิวัติรูปแบบใหม่อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากได้มีกฏหมายฉบับใหม่ขึ้นมา ซึ่งในยุคของ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ท่านได้ลงนามในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นมา

“มายด์ พัชญา ขำสอาด” ผู้จัดการ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา”

โดดเด่นดอทคอม ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ “คุณมายด์ พัชญา ขำสอาด” ผู้จัดการ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” ( Abhaibhubejhr Day Spa ) ซึ่ง “คุณมายด์ พัชญา” เรียนจบหลักสูตร แพทย์แผนไทยประยุกต์ ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทำให้มีความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันเฉพาะทางจริงๆ

โดยเธอระบุว่า ในฐานะที่เราเป็นสปาแผนไทยต้นแบบ เราจะมีฝ่ายติดตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานแล้วก็ตาม แต่ก็ต้องทำให้เสมอภาคกัน ทั้งรัฐ และ เอกชน

 

ทั้งนี้ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา”  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดังนั้นเราแทบจะไม่มีอะไรต้องแก้ไขเลย เพราะเราทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายมาตั้งแต่แรก เพราะด้วยการที่เรามีสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร องค์ความรู้ และ ที่สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร ที่นำมาใช้กับสปาแห่งนี้ ซึ่งได้มาตรฐาน และ มีชื่อเสียงการันตีอยู่แล้ว 

สำหรับ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ ผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพ ต้องรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย

ซึ่งจะมีคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมาทดสอบ และประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการสปา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐานของสปาเพื่อสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ และธุรกิจประเภทนี้กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก

จากที่ได้อ่านประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) ( ผู้ให้บริการ ) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  สำเร็จการศึกษาหรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 ชั่วโมง จากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการรับรองจาก กรม สบส.

“ในส่วนนี้ ผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) หรือ ผู้จัดการ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” จะเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทย ที่จบมาโดยตรง ทำให้สปาของเรานับว่าเป็นต้นแบบ เพราะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มีหลักสูตรแพทย์แผนไทย และ แพทย์แผนไทย ประยุกต์ ซึ่งแน่นอนว่า สำเร็จการศึกษาหรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกคน”

ส่วนการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) เนื่องจากเราเป็นสปาอยู่ก่อนแล้ว จึงเข้าหลักการ  สปาที่ได้รับการรับรองมาก่อนที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้  ซึ่งได้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) ภายใน 180 วัน คือ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นี้ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

โดย อภัยภูเบศร เดย์ สปา แห่งนี้ เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นธุรกิจสีขาว ซึ่งในหน่วยงานของเรา อยู่ในภาครัฐ ดังนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างของบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งไม่เป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด 5 คดีสำคัญ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และค้าประเวณี

นอกจากนี้ อภัยภูเบศร เดย์ สปา ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ( กินรี ) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของภาคตะวันออก ซึ่งรางวัลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

“เราได้รวบรวมองค์ความรู้แผนไทย และภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกอย่างลงตัว เน้นการบำบัดที่จะนำร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้รับบริการกลับสู่ “สมดุล” ในสไตล์อภัยภูเบศร ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยการนำคุณสมบัติของสมุนไพรไทยและการักษาแบบแพทย์แผนโบราณมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการในสปา

มีบริการที่หลากหลาย เช่น นวดไทย ซึ่งเป็นการเข้าถึงการปรับสมดุลด้วยการนวดไทย ในแบบฉบับของ อภัยภูเบศร ที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักที่เหมาะสมกับเจ้าเรือนของแต่ละบุคคล โดยแบ่งออกเป็น นวดไทยสำหรับชาวปิตตะ นวดไทยสำหรับชาววาตะ และนวดไทยสำหรับชาวเสมหะ, การนวดน้ำมันอโรมาตามเจ้าเรือน เป็นการนวดที่เน้นการปรับสมดุลทั้งโครงสร้างและอารมณ์ ด้วยน้ำมันอโรมาที่มีความเหมาะสมในการปรับสมดุลตามแต่ละธาตุเจ้าเรือน

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรภูมิปัญญาไทยไว้จำหน่าย พร้อมทั้งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ ( Spa Cuisine ) ที่เหมาะกับสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยได้สร้างสรรค์เมนูอาหารจากสมุนไพร อาทิ กาแฟหมามุ่ย ที่คัดสรรหมามุ่ยคุณภาพดี ผสมลงในกาแฟออร์แกนิกในขนาดที่เหมาะสม ในการเป็นอาหารบำรุงสมอง บำรุงร่างกาย

หรือกาแฟรากสามสิบที่มีรสหวาน ชุ่มชื่น เหมาะแก่การบำรุงสุภาพสตรี เมนูขนมคนทีสอ ข่างปองสมุนไพร ปอเปี๊ยะสดหูเสือ บ่อบุ้ง วุ้นเบญจรงค์ 5 สี วาฟเฟิลข้าวกล้อง น้ำสลัดสมุนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเมนูอาหารเหล่านี้ล้วนมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

ขนมคนทีสอ …อร่อยมากๆ 

แต่เดิมท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้ให้ความสนใจ และได้รับการต่อยอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสืบมา นับเป็นการสร้างสรรค์เมนูสุขภาพ ที่นำเอาสมุนไพรที่มีคุณค่าในอดีตให้กลับมาอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

ซึ่งทั้งหมดนี้คือ  ความโดดเด่นของอภัยภูเบศร เดย์ สปา ที่ เป็นสปาแผนไทยต้นแบบ เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสปา หรือประชาชนที่สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อมาตรฐานของสปาเพื่อสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัย สามารถแข่งขันในระดับสากลได้”

โดดเด่นดอทคอม / รายงานพิเศษ 

เรื่องน่าสนใจ