ที่มา: Kapook.com

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily ได้มีการเผยแพร่ภาพความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกศจันทน์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน  

 

1. “พระหีบฐานรองพระโกศจันทน์” โดยมีลวดลายหลักคือ ลายเครือเถาครุฑทั้ง 4 ด้าน ซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรก และลวดลายอื่น ๆ ทั้งสิ้น 26 แบบ อาทิ ลายกระจัง, ลายฐานสิงห์, ลายสังเวียน จำนวนชิ้นไม้กว่า 30,000 ชิ้น (เสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์)

2. “องค์พระโกศจันทน์” โดยมีลวดลายหลักคือ ลายกลีบจงกลประดับเทพพนม รอบองค์พระโกศจันทน์ทั้ง 8 เหลี่ยม และลวดลายอื่น ๆ ทั้งสิ้น 42 แบบ อาทิ ลายหน้ากระดาน, ลายดอกไม้ไหว, ลายกระจังคว่ำ เป็นต้น จำนวนชิ้นไม้กว่า 10,000 ชิ้น (เสร็จแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์)


3. “ฝาพระโกศจันทน์” ประกอบด้วยลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายบัวถลา (บัวคว่ำ), ลายดอกจอก, ลายดอกไม้ทิศ เป็นต้น (เสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์)

โดยทั้งหมดเป็นงานลายซ้อนไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และความพิเศษอีกสิ่งหนึ่งคือ มีการลงรักปิดทองบนชิ้นไม้บางส่วนเพื่อเพิ่มมิติ ความงดงาม และเพื่อความสมพระเกียรติสูงสุด

เรื่องน่าสนใจ