ที่มา: dodeden

ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนั้น เปรียบเสมือนบุญอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา  ความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน  ทำให้พระองค์ท่านมีความสุข และความสุขของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ ก็เป็นความสุขของปวงชนชาวไทยทุกคน  พระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบาก และเด็กพิการหลายคน พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย  เพื่อที่จะให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข และพอมีพอกิน

ด้วยนโยบายที่ชื่อว่า  เศรษฐกิจพอเพียง  จึงทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่อย่างร่มเย็น    พระองค์ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นเหมือนพ่อและแม่ของเรา  พ่อและแม่ทำทุกอย่างเพื่อเรา แม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนท่านก็ไม่ท้อเลยสักครั้ง  เพราะท่านห่วงใยประชาชนมาก ท่านจึงอดทนเพื่อนให้ราษฎรอยู่อย่างมีคุณค่า มีความพอเพียงพอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ

246858

โดย ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ ได้เผยแพร่เรื่องซาบซึ้งว่า ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งใกล้พระองค์ท่าน จนได้ยินการสนทนา และทราบว่า หญิงชาวบ้านผู้มาเข้าเฝ้านั้นมีความทุกข์เรื่องหนี้สิน สามีจากเธอไป และทิ้งเธอให้เผชิญหนี้สินตามลำพัง


พร้อมด้วยลูกเล็กๆอีก 2 คน ข้าพเจ้ามองเห็นว่า ความทุกข์ยากแห่งชีวิตได้ฝากริ้วรอยไว้บนใบหน้าของเธอมากเพียงใด ในแววตามีแต่ความสิ้นหวัง และลูกๆปราศจากความเบิกบานอย่างที่เด็กๆ ควรจะมี

เมื่อรับสั่งถามว่า เป็นหนี้เท่าไร เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบเพียงแต่ทูลว่า หนี้นั้นมากมายเหลือเกิน และข้าพเจ้าได้ยินสมเด็จพระราชินี รับสั่งว่า “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้” ข้าพเจ้าถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว ผู้สูงศักดิ์ที่สุดของแผ่นดิน ประทับอยู่ท่ามกลางชาวบ้านยากไร้ ทรงมอบความรัก ความช่วยเหลือให้…เด็กๆจะได้รับขนมแจก, ผู้ป่วยจะมีแพทย์ดูแล, ผู้สูงอายุจะได้รับแว่นสายตา, ผู้ยากไร้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนรอน …ไม่มีผู้ใด ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า ต้องใช้พระราชทรัพย์มากเพียงใด เพราะทุกครั้งที่ราษฎรนำผลผลิตของตนมา ก็ได้รับคำตอบว่า ‘พระราชินีรับซื้อทั้งหมดค่ะ’ ข้าพเจ้าพบว่า พระองค์ต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวายเข้ามูลนิธิศิลปาชีพ หลายล้านบาทต่อวัน ช่วยเหลือผู้คนที่สังคมส่วนใหญ่พากันลืมเลือน ผู้คนที่ไม่มีโอกาส

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็น คือ สมเด็จพระราชินีได้คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่คนยากไร้ ที่มิได้รับความใส่ใจจากผู้ใด ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในสายพระเนตรของพระองค์ ผู้ที่ยากไร้ก็เป็นคนไทยที่พระองค์ทรงรัก ข้าพเจ้าเสียดายที่หลายครั้ง โทรทัศน์ไม่อาจถ่ายทอดความรัก ความเอื้ออาทรของพระองค์ได้

Cr : ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ

เรื่องน่าสนใจ